อาวอนลูกเมย - บุนถอง จำปาทอง

4.58 min. | 4.652174 user rating | 56699 views

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.จังหวะลำวง

  1. ม่วนๆหลาย
  2. สุดยอดๆๆ
  3. สุดยอดมว่น
  4. ມ່ວນຫຼາຍໆ
  5. ม่วนหลายเดี ออมวังเมา
  6. ยอด
  7. ชอบ
  8. ม่วนหลาย
ปาบู่คำ Music Videos
82662 shouts
AVSEQ02.flv Music Videos
107984 shouts