อาวอนลูกเมย - บุนถอง จำปาทอง

4.58 min. | 4.6712327 user rating | 44786 views

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.จังหวะลำวง

  1. ชอบ
  2. ฃ ยลชล
  3. ชอบครับ
  4. ม่วนหลาย
  5. ມ່ວນຫຼາຍໆ
  6. ม่วนหลายเดี ออมวังเมา
  7. สุดยอดมว่น
  8. ยอด
ปาบู่คำ Music Videos
61708 shouts
AVSEQ02.flv Music Videos
82132 shouts