ေမာင့္ဘ၀ေဗဒါ ပုိင္သက္ေက်ာ္

5.52 min. | 4.236111 user rating | 171805 views

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video. 1. good
 2. ေကာငး္ပါတယ္ ၾကိဳက္တယ္
 3. ၾကိဳက္တယ္ဗ်ာအားေပးေနမယ္
 4. song and voice is so nice my bro.
 5. ၾကိုက္တယ္ဗ်ိဳဴးးးးးးအေပးသြားတယ္...
 6. ဒီသီခ်င္းေကာင္းပါတယ္
 7. အားေပးလ်က္ပါ ပိုင္သက္ေက်ာ္..........
 8. very nice song n voice.
 9. အားေပးလွ်က္ပါ ကုိပိုင္သက္ေက်ာ္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားႏုိင္ပါေစလုိ႔ဆုေတာင္းလွ်က္ပါ
 10. အရမ္းေကာင္းတယ္
 11. ွေအာင္ျမင္မွု.ေတြ အလီလီ ရရိွပါေစ .......အားေပးလ်ွက္ပါ
 12. ဆထက္တိုး ေအာင္ၿမင္ပါေစ
 13. like
 14. Selamat datang. Dia tidak mahu lagi. Tapi kerajaan. 
 15. အသံေကာင္းတယ္ 
 16. Aung tin win
 17. ok.yes.i.lovemyanmar 
 18. အားေပးေတတယ္
 19. Thanks 
 20. ေအာင္ျမင္ပါေစ
 21. i like this song
 22. like.
VFC20120307 001 Music Videos
14320 shouts