سوتی افتضاح شبکه کلمه :))

0.52 min. | 3.580645 user rating | 143512 views

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.یکی زنگ میزنه شبکه کلمه ، میگه میمالیم ، مجری احمقشون هم خیلی راحت تایید میکنه بعد دوباره میگه کس خود را به شبکه کلمه می مالیم ، بازم مجری تایید میکنه :)) :)) :)) :))

  1. اینکه زنگ زده یه فاحشه بوده که بین شما هم زیاده من اهل هرمزگانم کم فحشه در رویدر و کهورستان هست؟ پس ادم عوضی همه جا هست تو ازگل گه میخوری به ایرانیا بگی رافضی
  2. مرتیکه مرتضی شافعی رافظی مادر به خطا رفتته تو گوه میخوری به ایرانیا بگی رافضی دیوس 
  3. متاسفم برای اون آدمی که بخوادباشبکه قرآنی کلمه توهین کنه وهمچنین برای اون ادمایی که این حرکتوتاییدمیکنند.بایدازعاقبت کارتون بترسید.شماهاحتی ازخدای متعال هم واهمه ای ندارید.هرچندروزی خواهدرسیدکه الله جواب بسیارمحکمی به شماها خواهد داد.
  4. بمال خواهرم بمال.....
  5. خخخخخخخخ
(2) سوتی دایی Music Videos
471445 shouts
سوتی ماهواره Music Videos
458447 shouts